Psalm 122

Psalm 122

Stil gebed
Votum en zegengroet
DNP Psalm 122: 1-2
10 geboden
Zingen: GK237: 1, 4 en 5
Gebed om de opening van het Woord
Lezen: Psalm 122
Zingen: DNP Psalm 122:3
Verkondiging
Zingen: LB835: 1-4 ‘Jezus ga ons voor’
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Zingen: NLB801: 1, 3, 7 en 8 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’
Zegen