Samen Geestelijk volhouden

Samen Geestelijk volhouden

komen
* votum
* groet
* Zie ik sterren aan de hemel staan (GK06 gz 149)

buigen
* 10 geboden
* ps 139:11
* gebed

horen
* Handelingen 2:42-47
* Samen Geestelijk volhouden (Handelingen 2:42)
* Toon mijn liefde (opw 705)

bevestigen
* uitleg bij het bijz. ambt
* Gebed voor de werkdag (Sela)
* vragen / antwoorden
* ps 134

geven
* gebed
* collecte

gaan
* ps 150 (The Psalm Project)
* zegen