Schaarste en overvloed

Schaarste en overvloed

Sela, een woord is genoeg
Welkom
GK-psalm 122: 1, 3
Gebed
Kindermoment
Jozua 4: 19-5: 1 en 5: 10-12
Jozua 6: 1-15
Opwekking 647
Gebed
Collecte
Opwekking 619

Volgende
Hoop