Stil zijn voor God

Stil zijn voor God

komen
votum
groet
gz 171:1,2 (GK06, Wees stil…)

buigen
10 geboden
dnp 111:1,4
gebed

horen
kindermoment
Habakuk 2:1-4, 14-20
Stil zijn voor God (Habakuk 2:20)
ps 62:3

bevestigen
uitleg bij het bijz. ambt
vragen / antwoord
dnp 90:6

geven
gebed
collecte (noodhulp Jemen)

gaan
lb 887:1,3
zegen