Themadienst – (homo)seksualiteit

Themadienst – (homo)seksualiteit

Zingen: LB2013 gezang 441:1
Votum en groet
Zingen: LB2013 gezang 442
Leefregel: lezen: Matteüs 5: 3-10
Zingen: NLB gezang 838: 1, 2
Kinderen naar kinderkring
Preek met daarin verwerkt een aantal Schriftgedeelten – er is dus geen aparte Schriftlezing
Zingen (na deel 1): Opwekking 350
Zingen (na deel 2): Psalm 139: 6, 11
Zingen (na deel 3): Opwekking 378
Gebed
Collecte
Kinderen terug uit kinderkring
Zingen: NLB gezang 439: 1, 2, 4
Zegen en gezongen ‘Amen’