Twijfel

Twijfel

Belijdenis en groet
Lied Psalm 116 : 1, 2, 3 God heb ik lief
Gebed
Lezen Mattheus 11 : 2 – 11
Johannes 20 : 24 – 29
Markus 9 : 23-24
Lied Psalm 77 : 1, 3 Roepend om gehoor te vinden
Preek
Lied Als g’in nood gezeten (Joh. de Heer, nr 7)
Gebed
Geloofsbelijdenis
Lied Heer God U loven wij (Opwekking, nr 7)
Zegen