Van oude mensen en de dingen die niet voorbij gaan

Van oude mensen en de dingen die niet voorbij gaan

Kerkboek 167 (Machtig God, sterke Rots)

Gebed

Schriftlezing: Lucas 2, 25 – 35

Liedboek 159a: 1 en 2 (Lofzang van Simeon)

De meditatie is aan de hand van Lucas 2, 36 – 38
Het thema van de meditatie luidt:
‘Van oude mensen en de dingen die niet voorbijgaan’.
Wij zijn in het leven vooral gespitst op de dingen die voorbijgaan. Dat zijn ook pijnlijke processen. Zo verdwijnt met het ouder worden de uiterlijke schoonheid. De lichamelijke krachten worden minder. Eenzaamheid ligt op de loer.
Simeon en Hanna leren ons anders naar het leven te kijken. Een les voor jong en oud.

Na de meditatie Ps. 148: 4 en 5

Voorbeden

Ps. 103: 2, 6 en 9

Zegen

Collecte dia