Van u is het koninkrijk – zondag 4 oktober 2020

Van u is het koninkrijk – zondag 4 oktober 2020

Startzondag bij het jaarthema, dienst inclusief dopen.

komen
* stilte
* votum
* groet
* God is getrouw, zijn plannen falen niet (gz 250)

buigen / horen
* gebed
* Jesaja 52:7-10
* Marcus 1:14-15
* Matthéüs 6:9-13 (Herziene Statenvertaling)
* Van u is het koninkrijk
* Onze Vader (opw 436)

vieren
* uitleg doop
* Meer dan een wonder
* doop Eli Moltmaker en Seth Mossel
* Wij zegenen jou (opw 736)

geven
*gebed
*collecte (zending / evangelisatie)

gaan
* In de hemel is de Heer
* zegen

 

na dienst: Bouw uw koninkrijk (opw 769)