Verkondiging over Filemon

Verkondiging over Filemon

votum en groet

psalm 126 : 1 – 3

wet

psalm 130 : 1 – 4

gebed

Filemon

liedboek 146a : 4 en 5

verkondiging over Filemon : 15 en 16

opwekking 826

dankzegging en voorbede

collecte

liedboek 146c : 1, 5 en 7

zegen