Volhouden achter Jezus aan

Volhouden achter Jezus aan

Welkom en mededelingen
Moment van Stilte
Votum en Groet
Liedboek 280 : 1 – 4 en 7
Gebed om ontferming
Psalm 63 : 2 en 3
Thema
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezingen: Marcus 8 : 34 – 35
Hebreeën 12 : 1 – 11
Gezang 201 : 1, 2 en3
Preek
Liedboek 727 : 1, 3 – 6 en 10
Lezing van het gebod (Hebreeën 13 : 1 – 6)
Opwekking 378
Dankgebed en voorbede
Collecte
Liedboek 725 : 1 – 4
Zegen