Voor altijd verbonden (doopdienst)

Voor altijd verbonden (doopdienst)

komen
* votum
* groet
* dnp 100 (wijs: GK06 gez 95, Daar juicht een toon)

buigen
* Matteüs 22:37-40
* gebed

horen
* kindermoment
* Psalmen 136
* Voor altijd verbonden (Psalmen 136:1)
* ps 136:1,3,12,21

vieren
* inleiding op de doop
* dopen Zoë Licheri
* Doop (Sela)

geven
* gebed
* collecte (diaconie: New Born Life)

gaan
* Groot is uw trouw, o Heer (GK06 gz 160 / opw 123)
* zegen