Waar is God in de Corona crisis?

Waar is God in de Corona crisis?

welkom | votum | groet
Liedboek 838: 1, 2, 3, 4
gebed
de 10 geboden
Liedboek 511: 1, 2
1 Johannes 4: 1 -16
Liedboek 511: 5, 7
verkondiging (incl. kindermoment)
GK-psalm 116: 1, 2, 3, 5, 6
gebed
collectedoel
Liedboek 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6
zegen