Wat doet Jezus met ons …?

Wat doet Jezus met ons …?

Mededelingen en welkom
Votum en groet
Liedboek 2013, Psalm 72: 1, 6 en 7
Lezing van Gods wet
Gereformeerd Kerkboek Psalm 25: 2, 4 en 6
Gebed
Lezing Marcus 4: 1 – 20
Liedboek 2013, Gezang 764: 1, 2, 3 en 6
Verkondiging over Marcus 4: 1 – 20 ‘wat doet Jezus met ons …?’
Liedboek 2013, Gezang 413: 1, 2 en 3
Dankgebed
Collecte
Liedboek 2013, Gezang 415: 1, 2
Zegen
Liedboek 2013, Gezang 415: 3
Zegen