Wees betrouwbaar

Wees betrouwbaar

Votum/groet
Lezen: Joh. 1 : 1 – 5
Zingen: Opw. 755

Gods wil: lezing van de samenvatting van de 10 geboden (Matt. 22:37-40)
Gebed
Schriftlezingen: Psalm 12
Prediker 7 : 23 – 29
Zingen: Ps. 12 : 1 – 5

Tekst: Spreuken 20 : 6
Verkondiging
Zingen: Lb. 513 : 1 – 4
Gebed en voorbeden

Collecte
Zingen: Opw. 710
Zegen