‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’

‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’

Belijdenis en groet
Psalm 34: 1, 2, 3
Leefregels
Psalm 26: 1 en 5
Gebed
2 Koningen 6: 8 – 23
Psalm 91: 5 en 6
Tekst: 2 Koningen 6: 16
Verkondiging
Gezang 101: 1-4
Gebed
Psalm 33: 7, 8
Zegen
Deurcollecte