Wereldwijde eer voor God

Wereldwijde eer voor God

komen
* stilte
* votum
* groet
* ps 87
* info wereldwerkers

buigen
* 10 geboden
* De lof en de heerlijkheid (gz 71 GK06, canon)
* gebed

horen
* kindermoment
* start kinderkring groep 8
* Openbaring 7:1-12
* Wereldwijde eer voor God (Openbaring 7:9-10)
* ps 117

geven
* gebed
* collecte (wereldwerkers)

gaan
* Loof de HERE (ps 117: opw 54, canon)
* zegen