Wie ben ik? – zondag 20 september 2020

Wie ben ik? – zondag 20 september 2020

Jongerendienst startweekend jeugdkringen

vooraf: Who am I

__

komen
* welkom
* stilte
* votum
* groet
* Heer die mij ziet zoals ik ben (The Psalm Project 139)

horen
* gebed
* Galaten 2:18-21 (BGT)
* Wie ben ik?
*
Who am I?

geven
* Ik geloof in God de Vader (opw 347)
* gebed
* collecte (studenten TU Kampen)

gaan
* Het leven in mij (opw 801)
* zegen
___

Klik hier voor de beamteksten