Witte kleren (doopdienst)

Witte kleren (doopdienst)

vooraf: Ik zal er zijn (Sela)

komen
* stilte
* votum
* groet

buigen
* gebed
* ps 51:4,5

horen
* kindermoment
* Openbaring 7:13-17
* Witte kleren
* lb 726:3,5,6

vieren
* inleiding op de doop
* Ik geloof in God de Vader (gz 175a)
* dopen Finn Muller en Gijs Janssen
* Doop (Sela)

geven
* gebed
* collecte (kerk)

gaan
* Toekomst vol van hoop (Sela)
* zegen
* Mag ik jou tot zegen zijn (Sela)