Wonderlijk oponthoud

Wonderlijk oponthoud

Votum
Groet
Zingen Psalm 96 : 1, 2
Wet
Zingen Opwekking 687 : 1 – 4
Gebed

Schriftlezing / Tekst Lukas 8 : 40 – 56
Zingen Psalm 30 : 1, 2
Verkondiging
Zingen Gezang 244 : 1 – 4 (GK 2017)
Dankgebed met Voorbede

Collecte
Zingen Opwekking 672 : 1 – 4
Gezang 454 : 1, 3 (LvdK)
Zegen