Zeven beken

Zeven beken

komen
stilte
votum
groet
Dank U voor deze nieuwe morgen (GK06 gz 132)

horen
gebed
Jesaja 11 en 12
Zeven beken (Jesaja 11:15c)
ps 124

vieren

uitleg bij de doop
Nicenum
Hoe groot zijt Gij (opw 407)
doop Levi Finn Licheri
Doop (Sela)

geven

gebed
collecte (Dak- en thuislozen – Leger des Heils)

gaan
zegenlied
zegen