Zoekers vinden Jezus! – 2e kerstdag

Zoekers vinden Jezus! – 2e kerstdag

Sela: “Een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven”
welkom, Votum en Groet
GK-2006-gezang 81: 1, 2, 5
Belijdenis van Nicea
Liedboek 439: 1, 3 daarna Gebed
Lezen Micha 5: 1-3
GK-2006-gezang 86: 1,4
Lezen Matteüs 2: 1-12 en lied: “De wijzen de wijzen”
preek: Zoekers vinden Jezus!
Liedboek 478: 1, 4
Gebed en collectedoel
Liedboek 444: 1 , 2, 5
zegen